Een woekerpolis en de hypotheek of levensverzekering

Ben je in het bezit van een woekerpolis zoals een beleggingshypotheek of beleggingsverzekering? Na de woekerpolisaffaire is de regelgeving strenger geworden. Toch kan het nog steeds voorkomen dat jouw polis hieronder valt.De woekerpolisaffaire kwam in 2006 aan het licht. Het betekende dat veel beleggingsverzekeringen te hoge kosten hadden, waardoor de waarde van de polis lager uitviel dan verzekerden dachten. Hierdoor kan je flink in de problemen komen. Soms ontstaat er een restschuld, zoals bij een beleggingshypotheek. Of kan de studie voor de kinderen niet betaald worden. Maar ook een levensverzekering kan fors lager uitkeren. Kleine beleggingsverzekeringen kunnen zichzelf zelfs helemaal opeten, als gevolg van tegenvallende resultaten en hoge kosten.

 

Beleggingsverzekering

Om te weten te komen wat een woekerpolis is, moeten we eerst weten waar het vandaan komt. Een woekerpolis begint bij een beleggingsverzekering of een beleggingshypotheek. Deze keert een geldbedrag uit bij een bepaald doel. Onderstaande termen zijn hier nuttig bij:

  • Beleggingsverzekering: keert geld uit aan het einde van de looptijd. Is een vorm van een levensverzekering waarin wordt belegd.
  • Levensverzekering: keert geld uit bij overlijden of bij in leven zijn van de verzekerde (dit hoeft niet de premie-betaler te zijn). Er wordt periodiek premie betaald.
  • Brandverzekering: keert geld uit bij schade ontstaan door brand. De woning is vaak het verzekerde object.
  • Hypotheek: een geldlening met de woning als onderpand. Bepaalde hypotheken worden niet of slechts gedeeltelijk afgelost, en moeten aan het einde van de looptijd helemaal afgelost worden.
  • Studie: het volgen van een opleiding om de kans op (goed) werk te vergroten.

 

Wat is een woekerpolis?

Een beleggingsverzekering wordt vaak afsloten met een bepaald doel: geld reserveren voor later. Vaak wordt een beleggingsverzekering in de vorm van een levensverzekering afgesloten. Hierbij wordt er een geldbedrag uitgekeerd wanneer de verzekerde komt te overlijden, of aan het einde van de looptijd. Ook beiden is mogelijk. Hoe meer men wil, hoe hoger de premie zal worden. Dit type verzekering wordt ook nogal eens gekoppeld aan een hypotheek. Bij overlijden zal de partner dan de rest van de hypotheek kunnen aflossen.

Het aflossen van de hypotheek is ook een veel voorkomend doel. Zo zal een aflossingsvrije hypotheek niet afgelost worden gedurende de looptijd: er wordt alleen rente betaald. Ook een spaarhypotheek of een beleggingshypotheek kan soms te weinig geld opleveren aan het einde van de rit. Andere spaardoelen zijn bijvoorbeeld geld voor de studie van de kinderen. Ook een brandverzekering kan onder een beleggingsverzekering vallen. Andere soorten verzekeringen vallen hier minder snel onder.

Een woekerpolis komt dus voort uit een beleggingsverzekering of een beleggingshypotheek. Hierbij wordt er met het ingelegde geld belegd. Vaak is dit in een beleggingsfonds of losse aandelen. De verzekeraar houdt daarnaast ook nog bepaalde kosten in op de polis. Hoe hoog het bedrag is dat uitgekeerd wordt, hangt af van het resultaat van de beleggingen.

Een woekerpolis is herkenbaar aan een fors tegenvallend resultaat. Hierdoor is er naar verhouding veel geld ingelegd en wordt er geen of een negatieve winst behaald.
Oorzaken

Tegenvallend rendement is de eerste oorzaak van een woekerpolis. Daarnaast de verborgen kosten. Deze zijn vaak erg hoog. Wanneer het rendement ook hoog is, vallen deze kosten uiteindelijk ertegen weg. Maar bij tegenvallend rendement kunnen de verborgen kosten te hoog uitvallen. Wanneer er tussentijds geen premie meer wordt betaald of verlaagd wordt, is het zelfs mogelijk dat de polis zich door deze kosten zelf opeet. De waarde van de polis zal dan nihil zijn.

Wanneer de beurs tussentijds crashmomenten kent, kan de polis ook lager uitvallen dan verwacht. Bovendien zal de verzekeraar vaak rekenen met een gemiddeld rendement van bijvoorbeeld 8 procent. Wanneer dit rendement gedurende de looptijd niet of nauwelijks behaald wordt, kan het resultaat sterk tegenvallen.

 

Wat te doen?

De woekerpolisaffaire begon in 2006, toen de problemen met beleggingspolissen naar buiten kwamen. In 2003 werd al duidelijk dat mensen met een beleggingshypotheek meer dan 50 procent kans maakten op het ontstaan van een restschuld bij het einde van de looptijd. De gehele affaire werd door de politiek gevolgd en onderzocht. Veel verzekeraars kwamen daarna met een compensatie voor hun klanten.

Verwacht je een woekerpolis te hebben? Sluit je dan aan bij één van de belangenorganisaties. Uit de praktijk blijkt dat verzekeraars wel compensatie bieden, maar dat deze vele honderden tot duizenden euro’s lager uitvalt dan de werkelijke schade. Ook kan een claimexpert ingehuurd worden. Dit is alleen aan te raden bij erg hoge beleggingsverzekeringen-of hypotheken. Voor zeer kleine verzekeringen, of verzekeringen waar maar heel weinig bij is ingelegd, heeft dit niet veel zin. Ook een advocaat inschakelen kan, maar dit kost uiteraard ook weer een hoop geld.

  • Vervolgens kan de woekerpolis premievrij gemaakt worden. Hierbij wordt de premie stopgezet, maar is de kans aanwezig dat de jaarlijkse kosten het kapitaal van de verzekering opeten.
  • De woekerpolis kan ook gewijzigd worden, waardoor de dekking van het overlijdensrisico verlaagd wordt of helemaal komen te vervallen.
  • Ook kan de polis dusdanig aangepakt worden, dat het beleggingsrisico verhoogd of juist verlaagd wordt.
  • Soms is het mogelijk de polis over te sluiten en de afkoopsom te storten in banksparen bij dezelfde verzekeraar. Bij een beleggingshypotheek of een gekoppelde verzekering aan de hypotheek is dit vaak niet mogelijk.
  • Afkopen is een laatste optie. Hierbij wordt de volledige polis afgekocht en gesloten. Hier gaan soms hoge kosten mee gemoeid, en moet er vaak ook afgerekend worden met de belastingdienst.
Bronnen en referenties
http://www.uwhypotheekoversluiten.nl/woekerpolis/wat-een-woekerpolis
http://www.consumentenbond.nl/test/geld-verzekering/verzekeringen/woekerpolis/extra/afkopen-woekerpolis
http://www.hoyhoy.nl/blog/aegon-keert-tegemoetkoming-woekerpolis-direct-uit