Werkgever wil mij niet ziek melden

Ziek melden doe je bij de leidinggevende. Dit kan de baas of werkgever, maar soms ook iemand anders. De werkgever mag niet naar de aard van de ziekte vragen, maar mag wel een aantal andere dingen van jou weten. Je bent verplicht dit door te geven. De werkgever moet jou ziek melden bij de arbodienst. Daarnaast krijg je een consult bij de bedrijfsarts. Deze bepaalt of je weer aan het werk kan, of dat je hier te ziek voor bent. Soms wil de werkgever je niet ziek melden of accepteert je ziekmelding niet. Het kan dan zijn dat hij loon inhoudt.

 
 

Als je ziek bent, geldt een ziekmeldverplichting

Wie in loondienst is bij een werkgever, heeft zich aan een aantal regels en verplichtingen te houden. Deze verplichtingen staan vaak in het arbeidscontract omschreven. Ook kan er een handboek zijn uitgegeven, waar richtlijnen in staan. Een van deze verplichtingen is het ziek melden bij ziekte. Een werknemer kan niet zomaar thuis blijven of naar huis gaan, zonder zich eerst ziek te melden.

 

Wie als eerste inlichten?

In de meeste gevallen moet je je ziek melden bij de leidinggevende. Dit kan de directe of de indirecte leidinggevende zijn, maar in vrijwel alle gevallen wil de directe leidinggevende dit weten. Deze maakt vaak ook de planning met betrekking tot bezetting van het personeel en de werktijden. Een en ander hangt af van de grootte van het bedrijf. Bij een klein (familie) bedrijf is het vaak één persoon die meerdere taken vervult. Bij een groot bedrijf zijn er verschillende afdelingen en heeft ieder zijn eigen taak. Vraag altijd vooraf bij wie je een ziekmelding moet doen, indien dit onduidelijk is. Wanneer de leidinggevende niet aanwezig is, moet je je ziek melden bij diens vervanger.

 

Ieder bedrijf zijn eigen regels

Het ziek melden kan per werkgever verschillen. Ga er dus niet van uit dat je je bij je nieuwe werkgever op dezelfde manier ziek moet melden als bij je oude werkgever. Vaak is het ook nodig om niet alleen ziek te melden bij de leidinggevende, maar ook bij het hoofdkantoor of de personeelsadministratie. Soms staan deze regels in de cao beschreven.

 

Arbodienst

De werkgever moet de ziekmelding binnen één week doorgeven aan de arbodienst. Vaak wacht de werkgever hier de eerste twee dagen mee, omdat veel werknemers dan alweer beter zijn. Andere bedrijven zijn er erg snel mee, en hebben je al ziek gemeld bij de arbodienst nog voordat je zelf een ziekmelding hebt kunnen doen. Ruim 20 procent van alle werkgevers melden gelijk op de eerste dag ziek. Je hebt altijd recht op consult bij een bedrijfsarts (arboarts). Vaak is het ook verplicht om bij de bedrijfsarts op bezoek te gaan. Deze zal beoordelen of je daadwerkelijk arbeidsongeschikt bent. Het inschakelen van de arbodienst of een bedrijfsarts is verplicht op grond van art. 13 en 14 Arbeidsomstandighedenwet.

 

Werkgever wil mij niet ziek melden

Soms accepteert de werkgever een ziekmelding niet. Dit kan omdat hij bijvoorbeeld zijn twijfels heeft over de ziekmelding. Of omdat je langer ziek bent dan verwacht. Soms is de verhouding tussen werkgever en werknemer zo scheef, dat de werkgever helemaal niet mee wil werken.

 

Het is belangrijk om altijd per (aangetekende) brief de werkgever op de hoogte te stellen van de ziektemelding. Vermeld in de brief de datum van de eerste ziektedag, naam, adres, telefoonnummer en eventueel tijdelijk verpleegadres. Ook geef je aan hoelang je verwacht ziek te zijn. De werkgever mag weten of het om een verkeersongeval of een arbeidsongeval gaat. De werkgever mag geen verdere medische informatie vragen.

 

Vraag in de brief altijd om een consult bij de bedrijfsarts. Dit is de werkgever verplicht. Doet deze dit niet, dan blijft de werkgever dus in gebreke.

 

Waarom wil de werkgever niet ziek melden?

Er kunnen verschillende redenen voor zijn, maar een van de meest voorkomende redenen is toch wel het financiële plaatje. Ziekmeldingen kosten de werkgever vaak een hoop geld. Door niet ziek te melden, hoopt de werkgever op twee dingen:

 

  1. de werknemer komt terug en gaat aan het werk.
  2. niet werken betekent geen loon betalen, dus de werknemer krijgt geen loon

Alleen een bedrijfsarts kan bepalen of een werknemer te ziek is om te werken, wanneer deze wel weer kan gaan werken en/of aangepast werk nodig is. De werkgever of de huisarts bepalen dit niet.

 
 

Loon wordt niet doorbetaald

Bij ziekte heb je gedurende de eerste twee jaar recht op doorbetaling van minimaal 70 procent van het huidige loon. De werkgever mag dit niet weigeren en mag geen loon of salaris inhouden. Zijn er geschillen tussen jou en de werkgever, zorg dan altijd dat de aangetekende brief naar de werkgever verstuurd is. Je hebt dan bewijs van ziekmelding. Wijs de werkgever desnoods op zijn/ haar verplichtingen. Geeft de werkgever hier geen gehoor aan, dan is loonvordering mogelijk. Loonvordering wordt via de kantonrechter aangevraagd. Dit moet wel tijdig gedaan worden. Een loonvordering verloopt sowieso na vijf jaar.

 

Naast het achterstallige loon, moet de werkgever bij een loonvordering ook achterstallige rente betalen. Deze rente bedraagt 4 procent. We spreken overigens van achterstallig maandloon wanneer dit binnen een maand niet betaald is, en van achterstallig weekloon wanneer dit binnen een week niet betaald is. Op dit moment is het loon ook opeisbaar door de werknemer. Naast de wettelijk rente krijgt de werknemer ook de wettelijke verhoging van de werkgever. Deze bedraagt 5 procent van het brutoloon van dag 4 t/m 8 na het verstrijken van het tijdvak, en 1% wanneer de 8e dag is verstreken.

 

Bronnen en referenties

  • http://www.fnv.nl/themas/ ziekte_en_re-integratie/je_ziekmelding/
  • http://werkwacht.nl/artikel/ ziek-ziekmelding-niet-geaccepteerd-door-werkgever
  • www.jurofoon.nl