Verschil algemene heffingskorting en arbeidskorting

De algemene heffingskorting is een korting op de te betalen inkomstenbelasting. De algemene heffingskorting is voor iedereen van toepassing. De arbeidskorting is een extra korting die kan oplopen tot boven de 2.000 euro. Deze korting geldt alleen voor mensen die hun inkomsten uit arbeid halen en dus werken. Soms is het moeilijk om het verschil tussen beiden te bepalen, want wanneer heb je nou recht op een van deze twee? Ieder jaar worden deze twee kortingen, te verrekenen met de inkomstenbelasting en/of loonbelasting, aangepast.Kortingen op het loon

Iedereen die inkomen ontvangt betaalt hier loonbelasting over. Met de loonbelasting betaalt de overheid diensten en goederen die voor iedereen beschikbaar zijn. Denk daarbij aan basisonderwijs, sociale bijstand, toeslagen, kinderbijslag, AOW, politie, brandweer, zorg, milieuzaken, rechtspraak, culturele activiteiten etc. Loonbelasting is, naast de omzetbelasting, een grote inkomstenpost voor de overheid. Het is belangrijk dat dit blijft bestaan: op deze manier kan iedereen blijven genieten van alle diensten.

Iedereen die loonbelasting betaalt heeft recht op de algemene heffingskorting. Deze korting geldt voor de inkomstenbelasting en de premies volksverzekeringen. De algemene heffingskorting maakt deel uit van een pakket van verschillende kortingen die de belastingdienst aanbiedt. Naast de algemene heffingskorting zijn er nog meer kortingen waar aanspraak op gemaakt kan worden. Dit is afhankelijk van de hoogte van het inkomen en de persoonlijke situatie.

De algemene heffingskorting is voor iedereen die loonbelasting/ inkomstenbelasting betaalt

Iedereen die inkomsten geniet, of dit nou loon is door een werkgever, inkomsten uit overige werkzaamheden of een uitkering, moet hierover belasting betalen. Dit noemen we inkomstenbelasting en/of loonbelasting. Om te voorkomen dat sommigen naar verhouding teveel belasting betalen, is er de algemene heffingskorting. Deze kan per jaar veranderen. In 2015 ziet de algemene heffingskorting er als volgt uit:

 • inkomen tot € 20.142: heffingskorting bedraagt € 2.265
 • inkomen tussen € 20.142 en € 68.507: heffingskorting bedraagt € 2.265 – 4,683% x (belastbaar inkomen uit werk en woning – € 20.142)
 • inkomen boven € 68.507: heffingskorting bedraagt € 1.342

Globaal gezien houdt dit in dat hoe hoger het inkomen, hoe minder algemene heffingskorting. Ook werkt de Belastingdienst met belastingschijven. Bij een bepaalde grens valt een inkomen een schijf hoger, waarover over dat bedrag meer belasting betaald moet worden. Op de eindstreep zou dit er als volgt uit zien (je hebt in 2018 de AOW-leeftijd nog niet bereikt):

 

Inkomen per jaar Loonbelasting te betalen Algemene heffingskorting Totaal te betalen loonbelasting
€ 5.000 schijf 1: € 1.825 € 2.265 € 0
€ 18.000 schijf 1: € 6.570 € 2.265 € 4.305
€ 30.000 (schijf 1: € 7.361, schijf 2: € 4.026) = € 11.387 € 1.804 € 9.583
€ 57.000 (schijf 1: € 7.361, schijf 2&3: € 15.056) = € 22.417 € 1.804 € 20.613

In percentages betekent dit dat de eerste persoon 0% belasting betaalt, de tweede 24%, de derde 33% en de vierde 37%. Dit lijkt oneerlijk, maar de lage inkomens houden naar verhouding maandelijks minder over. Ze moeten immers wel huur, hypotheek, gas, water, stroom, voedsel, verzekeringen etc. betalen.Arbeidskorting is alleen voor werkenden

Alleen voor mensen die werken geldt de arbeidskorting. Dit kan in loondienst zijn, als zelfstandige of inkomen uit overige werkzaamheden. Als de inkomsten maar voortkomen uit verrichte arbeid. Deze heffingskorting is ervoor bedoeld om werken te stimuleren. Mensen met een uitkering krijgen deze korting niet. Ook de hoogte van deze korting kan per jaar sterk wisselen. Voor 2018 ziet deze er als volgt uit:

 • inkomen tot € 9.468: korting van 1,764% x arbeidsinkomen
 • inkomen tussen € 9.468 en € 20.450: korting van € 167 + 28,064% x (arbeidsinkomen – € 9.468)
 • inkomen tussen € 20.450 en € 33.112: korting van € 3.249
 • inkomen tussen € 33.112 en € 123.362: korting van € 3.249 – 3,6% x (arbeidsinkomen – € 33.112)
 • inkomen hoger dan € 123.362 korting van €0

De arbeidskorting is, net als de algemene heffingskorting, inkomensafhankelijk.

 

Het precieze verschil tussen algemene heffingskorting en arbeidskorting

Het verschil zit hem in het feit of het inkomen afkomstig is vanuit arbeid of vanuit bijvoorbeeld een uitkering. De overheid is van mening dat werken loont. Want met werken worden er daadwerkelijk inkomsten verdiend. Iemand die een uitkering heeft, ontvangt geld van de overheid (bijvoorbeeld UWV, SVB of de gemeente). Het recht op een uitkering valt onder de sociale zekerheid. Hiermee is iedereen in Nederland verzekerd van het minimum inkomsten. Het is logisch dat dit plan geld kost voor de overheid. Daarom wil de overheid dat er zo min mogelijk mensen een uitkering ontvangen. Dit is te bewerkstelligen door werken te belonen. Dit is hieronder ook goed te zien:

 • Uitkering van € 12.000 per jaar. Loonbelasting bedraagt € 4.386. Algemene heffingskorting bedraagt € 2.265. Netto over te houden: € 9.879.
 • Inkomen uit arbeid van € 12.000 per jaar. Loonbelasting bedraagt € 4.386. Algemene heffingskorting bedraagt € 2.265. Arbeidskorting bedraagt € 877. Netto over te houden: €10.756.

De laatste persoon houdt maandelijks bijna €73 euro meer over. Hiermee wordt door de overheid dus duidelijk de nadruk op werken gelegd. Bovendien heeft werken ook nog andere voordelen. Werkende mensen hebben minder vaak te maken met psychische klachten. Dit komt omdat deze groep meer sociale contacten heeft en meer doelen heeft. Jaarlijks verdwijnen er miljoenen aan euro’s naar de psychische zorg. De grootste groep valt onder de werkelozen. Maar de werkdruk is sinds de economische crisis van 2008 ook hoger komen te liggen. Hierdoor zijn er meer psychische klachten bijgekomen. Jaarlijks verdwijnt er in totaal 20 miljard euro als gevolg hiervan. Niet alleen voor de zorg, maar ook door productieverlies en verzuim van werknemers.

Het is belangrijk dat mensen blijven werken. Dit levert de staat meer geld op dan dat er verdwijnt.
Bronnen en referenties

 • http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/heffingskortingen/algemene_heffingskorting/algemene_heffingskorting_inkomensafhankelijk/tabel_ahk_2015
 • http://www.cbs.nl/nr/exeres/AC4260A4-62F4-4AE6-920A-97F329687CB4.htm
 • http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/heffingskortingen/arbeidskorting/tabel_arbeidskorting_2015