Tijdelijk geen hypotheekrente betalen

Door werkeloosheid, daling van inkomsten, overlijden van de partner of een scheiding kan je soms betalingsproblemen krijgen op de hypotheek. Dit is niet de bedoeling en kan ervoor zorgen dat je nog dieper in de problemen raakt! Neem daarom altijd direct contact op met de bank, het liefst nog voordat de betalingsproblemen er daadwerkelijk zijn. De bank zit niet te wachten op een executieverkoop en een soms niet te betalen restschuld, dus zal deze vaak mee willen werken aan een oplossing. Het tijdelijk niet betalen van de hypotheekrente is daar één van. Dit noemen we ook wel het parkeren van de rente. Maar hier zijn extra kosten aan verbonden.Hypotheek en hypotheekrente

Een hypotheek wordt ook wel hypothecaire lening genoemd. Het gaat hier om een geldlening ten behoeve van de aanschaf of verbouwing van de woning. Deze woning dient tevens als onderpand. Mocht de hypotheekgever (degene die de woning heeft gekocht) de hypotheek niet meer kunnen betalen, dan mag de hypotheeknemer (de bank) het onderpand opeisen.

Over het geleende bedrag (de hypotheek) wordt hypotheekrente betaalt. Hoeveel je jaarlijks betaald, hangt af van de hoogte van de schuld en de rente in procenten. Dit is vrij simpel uit te rekenen.

De openstaande hypotheekschuld bedraagt 200.000 euro. De rente bedraagt 4 procent. Dan ziet het voor dat jaar als volgt uit: 200.000 x 4 procent = 8.000 euro. De te betalen hypotheekrente kan jaarlijks verschillen. Dit heeft te maken met 1) aflossing, waardoor de totale schuld naar beneden gaat en 2) de rente, die tussentijds gewijzigd kan zijn. De hypotheekrente wordt vaak voor een aantal jaar vastgezet, dit verkleind het risico op eventuele rentestijgingen en daarmee stijgende lasten. 

 

Betalingsproblemen

De schrik van iedere huizeneigenaar: betalingsproblemen krijgen. Dit ontstaat vaak als gevolg van werkeloosheid, inkomstendaling, scheiding of door overlijden van de medeschuldenaar (vaak de partner). Op het moment dat je de hypotheek niet meer betaald, is de bank niet meer blij met jou als klant. Ze zijn je liever kwijt dan rijk, en in het ergste geval schuiven ze je door naar intensief beheer. Wanneer de betalingsachterstand te lang duurt, kan de bank het onderpand uiteindelijk opeisen. Je moet dan noodgedwongen uit de woning. Deze wordt vaak per executieveiling verkocht, waardoor de opbrengst veel lager is dan op de eigenlijke huizenmarkt. Hierdoor ontstaat soms een grote restschuld.

Dit scenario moet voorkomen worden. Verwacht je betalingsproblemen? Neem dan direct contact op met de bank! Zij zullen vaak, samen met de klant, een oplossing bedenken.Tijdelijk geen hypotheekrente betalen

Een bank is er niet bij gebaat om de woning per executieveiling te moeten verkopen. De vaak grote restschuld die er dan ontstaat, kan soms niet meer terugbetaald worden. Wanneer de schuldenaar in de wettelijke schuldhulpsanering (WSNP) belandt, is de kans groot dat de bank naar een groot deel van het geld kan fluiten. Ites dat steeds vaker voorkomt. Ook de bank wil dit voorkomen. Om die reden zal de bank met mogelijke oplossingen komen om de klant tijdelijk te helpen.

Het tijdelijk niet betalen van de hypotheekrente is hier één van. Dit noemen we ook wel de rente parkeren. Er wordt gedurende een bepaalde periode alleen aflossing betaald, maar geen hypotheekrente. Dit houdt echter niet in dat er over deze periode geen hypotheekrente verschuldigd is. Na afloop van deze periode moet de hypotheekrente alsnog betaald worden.

Vaak bedraagt deze periode enkele maanden tot maximaal een jaar. Sms wil de bak deze periode nog eens verlengen met een zelfde periode. Deze oplossing is alleen bedoeld voor mensen die verwachten dat ze tijdelijk de lasten niet meer kunnen betalen. Wanneer er totaal geen uitzicht is op verbetering, dan is het tijdelijk parkeren van de rente geen optie.

 

Extra kosten en fiscale plaatje

Het parkeren van de rente brengt extra kosten met zich mee. Over de rente achterstand moet ook weer rente betaald worden. Let op! De extra rente is niet fiscaal aftrekbaar!

De openstaande schuld bedraagt 200.000 euro, de hypotheekrente 4 procent. Jaarlijks wordt er dus 8.000 euro aan hypotheekrente betaald (666,66 euro bruto per maand). De hypotheekrente wordt voor 12 maanden opgeschort. Hierover moet ook rente betaald worden, in dit voorbeeld ook de 4 procent. In totaal bedraagt de achtergelopen hypotheekrente: 8.000 euro +4 % = 8.320 euro. 

Belangrijk om te weten is dat gedurende het jaar dat er geen hypotheekrente betaald is, ook geen hypotheekrenteaftrek mogelijk is bij de belastingdienst. Voorkom dat je later terug moet betalen of onterecht geld van de belastingdienst int.

 

Terugbetalen van de rente

Na de rentevrije periode moet de renteachterstand weer terug betaald worden. Dit kan op twee manieren. De bank kan ervoor kiezen om de renteachterstand bij te boeken op de hypotheek. Daarmee wordt de hypotheekschuld hoger.

Hypotheekschuld van 200.000 euro. Renteachterstand 8.320 euro. De ‘nieuwe’ hypotheekschuld wordt 208.320 euro.

Ook kan de bank ervoor kiezen om een betalingsregeling met de klant aan te gaan. Of de klant kiest hier zelf voor. De bank stelt hier een termijn voor: meestal drie of vijf jaar. Binnen deze periode moet de renteachterstand terg betaald worden. Over de renteachterstand kan wel hypotheekrenteaftrek gekregen worden, maar niet over de rente op de renteachterstand.